WARSZAWA - JAK NAJLEPIEJ DOCIERAĆ DO TURYSTÓW

mrot-komunikacja-marki-warszawaW komunikacji i promocji często niby wiemy jak to robić, ale jeśli trzeba to usystematyzować to jest problem... Dlatego doskonałym wzorem dla manuali komunikacji turystycznej obiektów, miejscowości i regionów mogą być “Wytyczne do komunikowania marki Warszawa w obszarze turystyki” przygotowane przez Dział Marki Turystycznej Stołecznego Biura Turystyki. Warto przeczytać!


Udostępniony dzięki uprzejmości Stołecznego Biura Turystyki dokument traktuje o tym jak powinno się komunikować markę Warszawa potencjalnym turystom – zarówno w warstwie tekstowej jak i wizualnej.

Znajdziemy w nim m.in. wskazówki dotyczące tego, jakie cechy Warszawy należy podkreślać, jak budować narrację o Warszawie, jaki styl wypowiedzi stosować oraz jak konstruować komunikaty skierowane do turystów.

Na końcu dokumentu znajdują się również przykłady pokazujące jak powinien wyglądać, zgodny z przygotowanymi wytycznymi, komunikat promocyjny.

Nam się podoba i z wniosków tutaj zawartych z pewnością skorzystamy. Polecamy do zapoznania się.

Cały dokument dostępny jest pod linkiem:
https://warsawtour.pl/wp-content/uploads/2019/01/Wytyczne-do-komunikowania-marki-Warszawa-w-obszarze-turystyki.pdfmrot-komunikacja-marki-warszawa

Zdjęcie: jedna z wielu twarzy Warszawy / Fot. SBT

Źródło: Stołeczne Biuro Turystyki