SZKOLENIE Z PRAWA TURYSTYCZNEGO

mrot-szkolenie-prawo-turystyczne-justice-2060093-pixabayW programie szkolenia przewidziano praktyczne omówienie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ze szczególnym naciskiem na prezentację zmian, które weszły w życie 1 lipca 2018 roku. Termin 02 kwietnia br. w Warszawie. Dla członków MROT specjalna zniżka.


Podczas szkolenia w szczególności zostaną poruszone zagadnienia, takie jak zakres regulacji ustawowej, wyłączenia, podstawowe pojęcia oraz terminy przewidziane przez ustawę, w szczególności pojęcie przedsiębiorcy turystycznego, imprezy oraz usługi turystycznej.

 

Wskazane zostaną prawa i obowiązki stron umowy o udział w imprezie turystycznej lub o usługę pokrewną, w tym  treść umowy, prawo do przeniesienia uprawnień wynikających z umowy na innego podróżnego, kwestie zmiany ceny lub innych warunków umowy, dopuszczalność odstąpienia od umowy oraz prawo do jej rozwiązania.
Kolejno omawiane będą kwestie realizacji umowy i odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy oraz zagadnienie zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i podmiotów trzecich.
Zaprezentowane będą również wymogi formalne stawiane podmiotom świadczącym usługi w zakresie turystyki.
W programie szkolenia przewidziano omówienie polskiego i europejskiego orzecznictwa oraz case studies.

PRAWO TURYSTYCZNE
02.04.2019 godz. 16:00-20:00
Triton Park ul. Grójecka 194, Warszawa

CENA
495 PLN+23% VAT / 1 os.
*przy rejestracji do 13.03.2019
795 PLN+23% VAT / 1 os.
*przy rejestracji po 13.03.2019
Dla partnerów i członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przysługuje rabat w wysokości 10% (rabat zostanie naliczony automatycznie po wpisaniu w formularzu rejestracyjnym kuponu promocyjnego „vip”)

 

Baner.Prawo turystyczne.910x300


PRELEGENT
Mateusz Jagieła - prawnik, asystent w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UKSW w Warszawie, specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa umów handlowych oraz prawa turystycznego, autor publikacji z tej dziedziny. Udziałowiec w Kancelarii Konsultingowo-Prawnej Royal Union Group sp. z o.o. w Gliwicach. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Centrum Badań Komparatystycznych z siedzibą w Lublinie.

DLA KOGO
Oferta szkolenia jest skierowana w szczególności do:
- radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów radcowskich i adwokackich praktykujących bądź interesujących się prawem turystycznym
- właścicieli i pracowników biur podróży oferujących imprezy turystyczne oraz
- agentów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia podróżne
- uczestnikom szkolenia zostaną wydane certyfikaty potwierdzające udział
w szkoleniu.

 

PATRONATY
- Patronem szkolenia jest Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
- Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna objęła patronatem to wydarzenie ważne dla krzewienia wiedzy
związanej z turystyką.

Formularz rejestracyjny: https://practicalevents.pl/s/szkolenia/prawo-turystyczne/


   
mrot-szkolenie-prawo-turystyczne-justice-2060093-pixabay
Zdjęcie startowe: Pixabay
Źródło i grafika: materiały organizatora