KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

mrot-konkurs-na-palmeMuzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Tradycyjna palma wielkanocna”. Niegdyś gospodynie samodzielnie wykonywały palmy wielkanocne. Na Mazowszu przypominały one wielobarwne kropidło. W niedzielę rozpoczynającą Wielki Tydzień, tzw. Kwietną lub Palmową zanoszono je do kościoła, gdzie były święcone i obnoszone w procesji.


Zwyczaje te wciąż pozostają żywe miedzy innymi dzięki inicjatywom realizowanym przez sierpecki skansen. Obchodom Niedzieli Palmowej w skansenie i konkursowi plastycznemu na Tradycyjną palme wielkanocną, od lat towarzyszy niesłabnące zainteresowanie miłośników mazowieckiego folkloru. Najlepiej świadczy o tym wysoka frekwencja podczas uroczystości i rosnąca w każdej edycji liczba zgłoszeń konkursowych. W tym roku już po raz 19. w skansenie do rywalizacji staną najpiękniejsze palmy wielkanocne z całego Mazowsza.
Zadaniem uczestników jest wykonanie palmy z wykorzystaniem wyłącznie naturalnych składników (z wyjątkiem chronionych gatunków roślin) i tradycyjnych form zdobniczych. Ze względów technicznych jej długość nie może przekroczyć 3 metrów.

W rywalizacji mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna, osoby indywidualne w każdym wieku i twórcy nieprofesjonalni. Zgłoszenia przyjmowane będą w kategoriach: indywidualnej i zespołowej.

Gotową palmę należy dostarczyć do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do 8 kwietnia 2019r. Musi być do niej dołączona metryczka zawierająca imię i nazwisko/nazwę autora/autorów, miejscowość, numer telefonu, adres mailowy oraz określenie regionu z którego palma pochodzi.


Wszystkie prace zgodne z regulaminem otrzymają numery i 14 kwietnia, podczas obchodów Niedzieli Palmowej w skansenie zostaną wyeksponowane na dziedzińcu kościoła z Drążdżewa.

Wyboru najładniejszych palm dokonają uczestnicy wydarzenia poprzez głosowanie na specjalnych kartach, które otrzymają w kasach Muzeum wraz z biletem wstępu. Dodatkowo komisja konkursowa powołana przez Dyrektora MWM przyzna jednej tradycyjnej palmie mazowieckiej nagrodę specjalną.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w tego samego dnia, po mszy świętej, która odprawiona zostanie o godzinie 14.00. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy. Upominki zostaną również rozlosowane wśród osób głosujących.


mrot-konkurs-na-palme
Fot. Anna Pesta/Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Źródło: www.WaszaTurystyka.pl