NOWE CERTYFIKOWANE PUNKTY INFORMACJI TURYSTYCZNEJ NA MAZOWSZU

mrot-informacja-turystyczna-siedlceW celu utrzymania jak najwyższej jakości obsługi turystów na Mazowszu MROT we współpracy z POT co 2 lata przeprowadza proces certyfikacji Centrów i Punktów Informacji Turystycznej. W gronie certyfikowanych IT znalazły się w tym roku 4 placówki w Radomiu, Pułtusku i Warszawie. Łącznie na Mazowszu działa 21 certyfikowanych Informacji Turystycznych - sprawdź koniecznie gdzie są!

 

 

W 2019 roku w gronie certyfikowanych Informacji Turystycznych znalazły się:
w kategorii ****
- Centrum Informacji Turystycznej MOSiR w Radomiu,
w kategorii *
- Punkt Informacji Turystycznej przy Muzeum Regionalnym w Pułtusku,
- Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Miodowej w Warszawie,
- Punkt Informacji Turystycznej w Praskim Centrum Koneser.
Gratulujemy!

Łącznie na Mazowszu działa 21 certyfikowanych Informacji Turystycznych - sprawdź koniecznie gdzie są i korzystaj z bezpłatnych porad, map, wydawnictw i szczegółowych informacji o wydarzeniach, miejscach i atrakcjach turystycznych na Mazowszu. Zapraszamy!

Pełna lista certyfikowanych IT na Mazowszu dostępna jest tutaj: http://mazowsze.travel/informacja-turystyczna

 

W 2008 roku została opracowana Strategia informacji turystycznej na terenie województwa mazowieckiego. Strategia jest dokumentem określającym kierunki rozwoju informacji turystycznej na Mazowszu. Strategia była współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Strategia została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. na zlecenie Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Głównym inicjatorem projektu była Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Natomiast instytucją współfinansującą projekt wraz z MROT był Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Obaj partnerzy na szczeblu regionalnym współdziałają na rzecz rozwoju mazowieckiej turystyki zgodnie z zakresem swoich kompetencji.

Podstawowym celem Strategii było opracowanie koncepcji funkcjonowania systemu informacji turystycznej w województwie mazowieckim. Na system ten składa się zarówno warstwa analogowa (tradycyjna), jak i warstwa cyfrowa korzystająca z nowoczesnych technologii. Mazowiecki System IT spełnia kilka podstawowych funkcji:
•    Informacyjną – informowanie o różnorodnych atrakcjach i produktach turystycznych, infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej, oferowanych możliwościach spędzania wolnego czasu, ciekawych imprezach, inicjatywach, etc.
•    Doradczą – pomaganie klientowi w zdefiniowaniu problemów i potrzeb oraz podjęciu właściwej decyzji w zakresie organizacji czasu wolnego.
•    Promocyjną – promowanie regionu, jego oferty turystycznej, produktów turystycznych, kanalizowanie ruchu turystycznego, kreowanie popytu (moda na produkty), kreowanie wizerunku województwa.
•    Animacyjną – stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, marek turystycznych, uczestnictwo w procesie kreowania produktów turystycznych, koordynowanie inicjatyw lokalnych, organizowanie/współorganizowanie/inspirowanie przedsięwzięć promocyjnych.

Województwo mazowieckie znajdowało się w gronie pierwszych województw (obok Śląska i Małopolski), które zdecydowało o systemowym podejściu do rozwoju informacji turystycznej na szczeblu regionalnym. Olbrzymią wartością w tym kontekście jest fakt, iż te trzy systemy są spójne, będąc opartymi na jednolitym modelu, dostosowanym wszakże do specyfiki poszczególnych województw.
 
Zgodnie ze Strategią rozwoju systemu informacji turystycznej w województwie mazowieckim na system informacji turystycznej składają się:
•    System analogowy:  centra i punkty informacji turystycznej
•    System cyfrowy: portal www.mazowsze.travel główny portal informacyjno-promocyjny Mazowsza

System został zbudowany na podstawie wytycznych ze Strategii. W analogowym systemie informacji turystycznej kluczowe znaczenie odgrywają skategoryzowane centra i punkty IT. Kategoryzacja przeprowadzana przez Regionalną Komisję Certyfikacyjną działającą przy MROT oraz weryfikowana przez Krajową Komisję Certyfikującą działającą w ramach POT. Wg ogólnopolskiego systemu kategoryzacji centra i punkty IT mają 4*, 3*, 2* oraz 1* zgodnie ze spełnianymi kryteriami. Gwiazdki są przyznawane na 2 lata. CIT i PIT w województwie mazowieckim są objęte krajowym systemem informacji turystycznej Polskiej Organizacji Turystycznej.


mrot-informacja-turystyczna-siedlce
Na zdjęciu: Centrum Informacji Turystycznej w Siedlcach                                  Fot. J.A.Kwiatkowski/GoodPress