WARSZTATY MROT W GOŚCIŃCU GOŹDZIEJEWSKIM

nrot-warsztaty-gosciniec-gozdziejewskiW dniu 6 września br. w Gościńcu Goździejewskim odbyły się pierwsze warsztaty dla Lokalnych Organizacji Turystycznych działających na Mazowszu realizowane w ramach projektu „Podniesienie gotowości mazowieckich LOT-ów i MROT do komercjalizacji działalności w ramach mazowieckich klastrów turystycznych”, który otrzymał dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Głównym celem projektu jest zbudowanie ram strategicznych funkcjonowania Mazowieckiego Klastra Turystycznego na poziomie regionu oraz lokalnych klastrów turystycznych w województwie mazowieckim. Efektem realizacji projektu będzie opracowanie kluczowych elementów strategii Mazowieckiego Klastra Turystycznego oraz wytycznych i rekomendacji dla lokalnych klastrów turystycznych w regionie.

W ramach projektu :
•    zostaną opracowane produkty i usługi turystyczne możliwe do realizacji w ramach klastra,
•    zostanie opracowana strategia rozwoju dla MKT,
•    zostanie przygotowana ekspertyza w zakresie dalszego funkcjonowania MROT,
•    zostaną przygotowane rekomendacje i wytyczne dla LOT-ów funkcjonujących w województwie w zakresie przekształcenia ich lokalne klastry turystyczne.

Celem warsztatów było wypracowanie łańcuchów usług pozwalających na kompleksową obsługę turysty w regionie, zidentyfikowanie luk w łańcuchu i wypracowanie pomysłów na ich wypełnienie.

Spotkanie było bardzo emocjonujące, a co najważniejsze bardzo efektywne. Pozwoliło na zdiagnozowanie brakujących elementów w procesie kompleksowej obsługi turystów na terenie objętym funkcjonowaniem Wielkiego Gościńca Litewskiego.

Wspólnie doszliśmy do wniosku, iż obszar cechuje ogromny potencjał w zakresie rozwoju turystyki, ale konieczne jest wdrożenie konkretnych działań pozwalających na eliminację słabych stron, takich jak niedostatki w infrastrukturze turystycznej i paraturystycznej oraz promocji (tutaj jutro jeszcze sprawdzę).

Dziękujemy za aktywny i bardzo liczny udział w warsztatach!

 

nrot-warsztaty-gosciniec-gozdziejewski
Zdjęcia: Dorota Zbińkowska, Iwona Majewska