SEJM PRZYJĄŁ USTAWĘ O BONIE TURYSTYCZNYM

mrot-sejm-przyjal-ustawe-o-bonie-turystycznym-fot-wikimediaW środę, 15 lipca Sejm przyjął część senackich poprawek do ustawy. Większość z nich miała charakter legislacyjny. Przyjęto m.in. poprawkę przewidującą objęcie programem także dzieci rodziców pracujących za granicą i pobierających zagraniczne świadczenia na dzieci. Wedle szacunków, rozszerzy to grupę beneficjentów o około 200 tys. dzieci.


Posłowie odrzucili poprawkę przewidującą objęcie bonem turystycznym także emerytów i rencistów. Odrzucono także, postulowany przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, pomysł możliwości wykorzystania bonów u podmiotów świadczących pojedyncze usługi turystyczne. Odrzucono także poprawkę przewidującą zmniejszenie środków, które popłyną do ZUS na obsługę bonu.

Celem wprowadzenia bonu turystycznego było wsparcie branży turystycznej, która ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Wbrew temu, co radośnie powtarzają przedstawiciele strony rządowej, bon turystyczny pomoże niewielkiej części branży, najczęściej hotelarzom i kwaterodawcom, po części skorzystają też biura zajmujące się turystyką krajową, tudzież organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, choć zapewne dla nich to będzie kropla w morzu potrzeb. Przedstawiciele branży wielokrotnie zwracali uwagę na m.in zbyt długi okres ważności bonu, który może sprawić, że część beneficjentów skorzysta z niego na początku 2022 r., podczas gdy turystyka potrzebuje pomocy tu i teraz, a nie za półtora roku. Istnieją obawy, że część firm do tego czasu może nie dotrwać. Inną kwestią podnoszoną podczas dyskusji branżowych jest obawa, że z bonu skorzystają osoby, które i tak by skorzystały z jakiejś formy turystyki, a bon zamiast wesprzeć turystykę, pozwoli im na przesunięcie części środków, na inne cele.

Ustawa przewiduje przyznanie świadczenia w formie bonu w wysokości 500 złotych na każde dziecko, także. Dzieci niepełnosprawne otrzymają dwa razy więcej - tysiąc złotych, ta kwota może pomóc w sfinansowaniu na przykład turnusu rehabilitacyjnego. Sejm przychylił się również do poprawki Senatu, dzięki której bon turystyczny zostanie przyznany również tym dzieciom, których rodzice pracują zagranicą.


Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. Data, od której przedsiębiorcy będą mogli rejestrować się w systemie uzależniona jest od daty wejścia ustawy w życie.

 

Ustawa została przyjęta, następnie zostanie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Bon turystyczny będzie przysługiwał każdemu dziecku i nie trzeba składać o niego żadnego dodatkowego wniosku. Trzeba go będzie jedynie aktywować. Do tego natomiast potrzebne jest posiadanie profilu w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Bon będzie generowany w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne będzie potwierdzenie poprawności danych za pośrednictwem PUE ZUS albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.

Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.


mrot-sejm-przyjal-ustawe-o-bonie-turystycznym-fot-wikimedia
Na zdjęciu: budynek Sejmu RP / Fot. By I, Kpalion, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2247495