PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE - RAPORT 2020

mrot-raport-mice-warsaw-996626-pixabayJuż po raz jedenasty Polska Organizacja Turystyczna z działającym w jej strukturach Poland Convention Bureau (PCB POT) opracowała raport „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2020”, stanowiący podsumowanie osiągnięć branży spotkań z 2019 roku.


Raport powstał dzięki współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureaux, rekomendowanymi organizatorami kongresów i podróży motywacyjnych oraz międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami, których POT PCB jest członkiem.

— W odpowiedzi na zaistniałą w 2020 roku sytuację, uzupełnieniem podstawowych treści tegorocznego raportu jest prezentacja trzech możliwych scenariuszy wychodzenia sektora spotkań z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. W ramach współpracy ze Strategicznym Sojuszem Narodowych Europejskich Convention Bureaux (którego członkiem założycielem jest PCB POT) – na bazie danych gromadzonych rokrocznie na potrzeby raportu oraz zagregowanych danych z bazy Global Travel Service Tourism Economics – powstała analiza wpływu COVID-19 na europejski rynek spotkań — mówi Robert Andrzejczyk, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

Dane przekazane do raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce 2020” prezentują prawie 24,5 tysiąca spotkań i wydarzeń, w których każdorazowo uczestniczyło 50 i więcej osób. W stosunku do danych prezentowanych rok wcześniej liczba wydarzeń jest wyższa o ponad 2000. Połowa z opisanych wydarzeń to konferencje i kongresy, drugą grupę stanowią wydarzenia korporacyjne i motywacyjne (43 proc.), natomiast targi i wystawy odnotowały najmniejszy udział w całej próbie, jednocześnie gromadząc najwięcej uczestników (ponad 4 mln). Dominującymi branżami okazały się: handlowo-usługowa, humanistyczna i medyczna. Zleceniodawcami wydarzeń w większości były przedsiębiorstwa lub firmy realizujące wydarzenia na ich zlecenie (77%). Najwięcej wydarzeń zrealizowano w miesiącach marzec i maj (po 11,5 proc.), a także czerwiec i wrzesień (po 11 proc.). Opisane 24,5 tysiąca spotkań
i wydarzeń zgromadziło ponad 7,5 miliona uczestników.

Pełen Raport dostępny jest na stronie www.pot.gov.pl


mrot-raport-mice-2020
Zdjęcie startowe: Pixabay
Źródło i okładka: POT