RAJD MOTOCYKLOWY NIEJEDNYM ŚLADEM PO MAZOWSZU

mrot-motocykle-rajd-mazowsze-2020-AdobeStock 295132831W dniu 10 października 2020 r. Tor Modlin oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna organizują pierwszą tego typu w regionie, wyjątkową imprezę promocyjną - rajd motocyklowy po Mazowszu. Rajd jest inauguracją nowego produktu turystycznego kreowanego przez MROT - Motocyklem po Mazowszu.

 

Celem rajdu jest promocja walorów turystycznych Mazowsza, w tym w szczególności oferty członków MROT i zaprezentowanie potencjału regionu dla amatorów motocykli, którzy przemierzają Polskę przy wykorzystaniu tego środka transportu. Atutem projektu jest poszerzenie odbiorców oferty turystycznej Mazowsza o kolejny istotny, choć niszowy segment o dużym, jak wskazują badania i obserwacja, potencjale rozwojowym.

 

Uczestnikami rajdu będą miłośnicy turystyki motocyklowej, w liczbie około 100 osób (maksymalnie 140 osób), którzy podlegać będą wcześniejszej rejestracji prowadzonej przez MROT, legitymując się odpowiednim poziomem doświadczenia w prowadzeniu motocykla.  

Rajd rozpoczyna się na Torze Modlin (miejsce zbiórki dla uczestników), a jego trasa przebiegać będzie przez Twierdzę Modlin, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, Wiączemin Polski (gdzie uczestnicy zwiedzą Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego i posilą się słynną zupą dyniową oraz powidłami olenderskimi), Brudzeński Park Krajobrazowy aż do Sierpca, gdzie w Muzeum Wsi Mazowieckiej przewidziany jest koniec rajdu i wręczenie pamiątkowych upominków. Zakończenie rajdu w Sierpcu uświetni występ zespołu ludowego „Łurzycanki”.

 

mrot-rajd-motocyklowy-Mazowsze-mapa


Ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestnicy zostaną podzieleni na grupy 10-15-osobowe, z których każda będzie prowadzona przez doświadczonych motocyklistów.

Partnerem medialnym imprezy jest wiodący portal motocyklowy www.scigacz.pl oraz TVP3, która podczas rajdu zrealizuje odcinek programu Niejednym Śladem.

Impreza jest realizowana przy współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

W przypadku przewidywanej złej pogody (na podstawie prognozy 48 h) rajd będzie przeniesiony na kolejną sobotę.

Ramowy program imprezy:
8.30                zbiórka uczestników
9.00-9.30         odprawa: prezentacja programu, zasad bezpieczeństwa, podział na grupy
9.30-10.00       wyjazd z Toru Modlin
ok. 15.00         dojazd do Skansenu Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
17.00-18.00     podsumowanie, wręczenie nagród, zwiedzanie, biesiada
ok. 18.00         zakończenie rajdu i wyjazd ze skansenu

Zgłoszenia na rajd:

https://www.facebook.com/events/414559352870682/

 

 

R E G U L A M I N
RAJDU MOTOCYKLOWEGO NIEJEDNYM ŚLADEM PO MAZOWSZU


I. Postanowienia ogólne
1.    Organizatorami imprezy pt. Rajd motocyklowy Niejednym śladem po Mazowszu są Tor Modlin oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna („Organizatorzy”).
2.    Wydarzenie pn. Rajd Motocyklowy Niejednym śladem po Mazowszu stanowi imprezę promującą walory turystyczne Mazowsza i usługi Toru Modlin w zakresie technik doskonalenia jazdy. Impreza jest objęta honorowym patronatem Pana Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego.
3.    Impreza odbędzie się w dniu 10 października 2020 r., w godz. 10.00-18.00. Rajd rozpocznie się na Torze Modlin (miejsce zbiórki dla uczestników), a jego trasa przebiegać będzie przez Twierdzę Modlin, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, Wiączemin Polski (gdzie uczestnicy zwiedzą Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego i posilą się słynną zupą dyniową oraz powidłami olenderskimi), Brudzeński Park Krajobrazowy aż do Sierpca. Rajd kończy się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie ok. godz. 17.00 następuje rozwiązanie imprezy, a  uczestnicy wracają samodzielnie.
4.    Szczegółową mapę oraz opis trasy uczestnicy otrzymają w miejscu zbiórki na Torze Modlin w dniu 10 października 2020 r.  Z powodów warunków drogowych dopuszczalne są zmiany trasy przez prowadzących.

II. Zgłoszenia uczestników
1.    Udział w rajdzie wymaga rejestracji poprzez formularz Google.
Zgłoszenia udziału w rajdzie należy nadsyłać do 7 października.
2.    Organizator potwierdzi mailowo przyjęcie zgłoszenia uczestnika lub poinformuje go o ewentualnych błędach w formularzu zgłoszeniowym.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
4.    Ostatecznie uczestnicy rajdu zostaną zarejestrowani i dopuszczeni do udziału w rajdzie w dniu 10 października 2020 r. na stoisku organizatora na Torze Modlin po spełnieniu wszystkich wytycznych związanych z sytuacją epidemiczną w kraju.

III. Zasady udziału
1.    Uczestnik imprezy  zobowiązany  jest  do  złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę (załącznik nr 1), że uczestnik, według swojej najlepszej  wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem  epidemiologicznym. Uczestnik  proszony  jest  o  podanie  danych  kontaktowych (nr telefonu), co umożliwi  łatwy kontakt z nim po zakończeniu wydarzenia/imprezy w sytuacji, gdy  służby  sanitarne  ustalą,  że osoba  zakażona  brała  udział  w  danym  wydarzeniu  i  będą prowadziły dochodzenie epidemiologiczne.
2.    Udział w wydarzeniu jest dopuszczalny pod warunkiem:
a.    zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych
b.    zachowania dystansu min. 1,5 metra
c.    braku objawów choroby: podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności itp.
3.    W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stanem zdrowia uczestnika organizator ma prawo do niedopuszczenia uczestnika do udziału w rajdzie.
4.    Dezynfekcja dłoni przez uczestników imprezy przy wejściu do obiektów lub na teren zamknięty jest obowiązkowa.
5.    Ilość osób, która może przebywać w zamkniętych pomieszczeniach będzie zgodna z ogólnymi zaleceniami epidemicznymi obowiązującymi w kraju.
6.    Uczestnicy imprezy zobowiązani są stosować się do poleceń organizatora.
7.    Uczestnicy biorący udział w rajdzie wyrażają zgodę na udostępnienie wizerunku na zdjęciach fotograficznych, materiałach video oraz relacjach na żywo.
 
IV. Obowiązki uczestników
1.    Uczestnicy będący kierowcami motocykli zobowiązani są do posiadania odpowiednich uprawnień, ubezpieczeń i zobowiązują się do przestrzegania przepisów drogowych i zasad jazdy w kolumnie przedstawionych przez Organizatora.
2.    Każdy w uczestników bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność. Udział w rajdzie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.
3.    Udział w rajdzie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe i niedostosowanie techniki jazdy do istniejących podczas rajdu warunków. 

V. Postanowienia końcowe
1.    Podpisując formularz zgłoszeniowy uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania powyższego Regulaminu, a także wszelkich wytycznych porządkowych wydanych przez Organizatora, właściciela obiektu lub inne podmioty uprawnione (zwłaszcza przez służby porządkowe).
2.    Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia czasu trwania imprezy lub jej odwołania w przypadku okoliczności od niego niezależnych.


Załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
Ja, niżej podpisana/y

1.    Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
a)    nie jestem zakażony/a  wirusem SARS-COV-2;
b)    nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
c)    nie miałam/nie miałem kontaktu z osobą chorą na COVID-19 lub zarażoną SARS-COV-2
2.    W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także MROT na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3.    Zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich zaleceń organizatorów wydarzenia pt. Niejednym Śladem po Mazowszu związanych z zabezpieczeniem sanitarnym wydarzenia związanym z bezpiecznym funkcjonowaniem w czasie epidemii COVID-19.
Ponadto,
    Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w materiałach dokumentujących i promujących wydarzenie pt. Niejednym Śladem po Mazowszu, w tym w szczególności w programie TVP3„Niejednym śladem”.
    Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem wydarzenia pt. Niejednym Śladem po Mazowszu i zobowiązuję się do przestrzegania opisanych w nim zasad.
    Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych

 

mrot-rajd-motocyklowy-niejednym-sladem-po-mazowszu-1080x1080