• kondolencje 2

MAZOWIECKA WIEŚ ZAPRASZA - KONFERENCJA ONLINE PREZENTUJĄCA PROJEKT

mrot-konferencja-online-mazowiecka-wies-zapraszaMazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna zaprasza na konferencję „Mazowiecka wieś zaprasza”. Z uwagi na sytuację epidemiczną konferencja odbędzie w formule online w dniu 28 października 2020 w godz. 10.00-16.00. Konferencja podsumowuje projekt „Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu”, który MROT realizowała jako partner KSOW. Operacja „Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Konferencja będzie dostępna na Facebooku pod linkiem:

https://www.facebook.com/events/2966577600296549/

 

Ramowy program konferencji

CZĘŚĆ I – 10.00 – 11.00
• Powitanie gości oraz przedstawienie programu konferencji
• Wywiady z zaproszonymi gości
o Jan Błoński – Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
o Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
o Iwona Majewska – Zastępca Dyrektora Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
• Tematyka wypowiedzi zaproszonych gości
o Przedstawienie działań MROT w zakresie wspierania rozwoju turystyki na Mazowszu
o Przedstawienie działań Samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie wspierania rozwoju turystyki na obszarach wiejskich
o Przedstawienie założeń i celów projektu
• Prezentacja filmu promocyjnego
• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem video – Wschodnie Mazowsze
o Dwór Mościbrody
o Dwór Zaścianek
o Latosowo
o Mazowieckie Sioło Julianówka
o Mitowska Zagroda
o Stadnina Koni w Nowej Wsi
o Wypoczynek nad Bugiem

PRZERWA – 11.00 – 11.10

CZĘŚĆ II – 11.10 – 12.40
• Powitanie prelegenta – Tymoteusz Tymiński / SocialTime – ekspert w zakresie marketingu terytorialnego
• Wykład 1.   Skuteczny marketing internetowy w działalności obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej
• Prezentacja obiektów objętych projektem wraz z materiałem wideo – Kurpie
o Dom nad Wierzbami
o Młyn Gąsiorowo
o Przystań Zdrowia
o Siedlisko Leluja
o U Bursztyna
• Interakcja w widzami – pytania do prelegenta i odpowiedzi

PRZERWA – 12.40 – 13.00

CZĘŚĆ III – 13.00 – 14.30
• Powitanie prelegenta – Bartosz Wilczyński / Doradztwo Strategiczne i Marketingowe – ekspert ds. produktu turystycznego
• Wykład 2.   Prezentacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju produktów turystyki wiejskiej
• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem wideo – północne Mazowsze
o Dworek nad Wkrą
o Osada Młynarza
o Sielanka Raciąż
• Interakcja w widzami – pytania do prelegenta i odpowiedzi

PRZERWA – 14.30 – 14.40

CZĘŚĆ IV – 14.40 – 16.10
• Powitanie prelegenta – Paweł Gałecki / Creative Tower – ekspert w dziedzinie marketingu miejsc
• Wykład 3.   Promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej poprzez wydarzenia
• Prezentacja obiektów objętych projektem z materiałem wideo – centralne, południowe i zachodnie Mazowsze
o Apisołtysówka
o Gościniec Wiecha
o U Ani
o Winnica Dwórzno
o Wioska pod kogutem
• Interakcja w widzami – pytania do prelegenta i odpowiedzi

CZĘŚĆ V – 16.10 – 16.20
• Podsumowanie i zakończenie konferencji

Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w całości lub w części konferencji online w wyznaczonym terminie na stronie www.mrot.pl udostępniony będzie link do wszystkich materiałów prezentowanych podczas wydarzenia.

 

 

mrot-konferencja-online-mazowiecka-wies-zaprasza

 

 

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Fundacją Mazowiecka Micha Szlachecka będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą "Promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu". Niniejsza operacja realizowana jest przy wsparciu ze środków KSOW.

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 701
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

CEL OPERACJI

Celem operacji jest promocja najciekawszych obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu poprzez:
- Opracowanie i publikację przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza”.
- Realizację spotów promujących poszczególne gospodarstwa oraz umieszczenie ich na stronach administrowanych przez MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl, Mazowsze.travel oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.
- Publikację opracowanych materiałów na stronie MROT: modanamazowsze.pl oraz w magazynie „Moda na Mazowsze” (kwartalnik wydawany przez MROT w nakładzie 20 tys. egzemplarzy rocznie)
- Organizację konferencji „Mazowiecka Wieś zaprasza” promującej najciekawsze obiekty turystyki wiejskiej na Mazowszu oraz promującej również powstały przewodnik, umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

SPÓJNOŚĆ OPERACJI Z CELAMI KSOW

Realizacja operacji jest spójna z celami KSOW m.in. w następujących zakresach:
- Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
- Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich
- Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności
- Promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

GRUPA DOCELOWA OPERACJI

Działania projektu będą skierowane do następujących grup docelowych:
•    potencjalnych turystów odwiedzających województwo mazowieckie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi. Będą to odbiorcy publikacji „Mazowiecka Wieś Zaprasza”, którzy:
    o    otrzymają ją podczas imprez promocyjnych oraz targów turystycznych,
    o    otrzymają ją punktach IT na Mazowszu,
    o    zapoznają się z nią w gospodarstwach, które będą opisane w przewodniku (ponieważ zakłada się, iż każde opisane gospodarstwo dysponować będzie przewodnikiem, aby promować go wśród swoich gości),
    o    będą mogli dotrzeć do publikacji dzięki internetowej kampanii promocyjnej na stronach MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl, mazowsze.travel oraz w zintegrowanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube.
•    mieszkańców województwa mazowieckiego – odbiorców/uczestników konferencji, do których należą:
    o    właściciele obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej prezentowanych w przewodniku,
    o    właściciele obiektów agroturystycznych i turystyki wiejskiej nie ujęci w przewodniku,
    o    Informacje Turystyczne,
    o    Ośrodki Doradztwa Rolniczego,
    o    Lokalne Grupy Działania,
    o    Lokalne Organizacje Turystyczne,
    o    branża turystyczna i media.

EFEKTY OPERACJI

Efekty realizacji operacji to:
· Unikatowy przewodnik „Mazowiecka wieś zaprasza”
· 3-minutowy film promocyjny
· 20 spotów reklamowych prezentujący potencjał obiektów turystyki wiejskiej Mazowsza przedstawionych w publikacji