• kondolencje 2

POWSTAŁA POLSKA RADA TURYSTYKI - BRANŻA JEDNOCZY SIŁY

mrot-polska-rada-turystyki-team-spirit-2448837-pixabay 2Osiemnaście organizacji zrzeszających firmy turystyczne z całej Polski założyło Polską Radę Turystyki. Ma ona reprezentować branżę turystyczną w rozmowach z przedstawicielami rządu, Sejmu i Senatu oraz władzami administracyjnymi na każdym szczeblu.


Polska Rada Turystyki zaprezentuje w przyszłym tygodniu swoje postulaty oraz plan działania.

Udział w Polskiej Radzie Turystyki zgłosiły:
- Dolnośląska Izba Turystyki
- Federacja Stowarzyszeń Przewodnickich
- Izba Gospodarcza "Krąg Turystyki Zdrowotnej"
- Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej
- "Gremium" Małopolska Izba Hotelarska
- Nowosądecka Izba Turystyki
- Krakowska izba Turystyki
- Krakowska Kongregacja Kupiecka
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
- Regionalna Izba Turystyki w Lublinie
- Stowarzyszenie Ekologicznego Transportu Autokarowego "STEKTRA"
- Stowarzyszenie Turystyki i Atrakcji Rodzinnych
- Szczyrkowska Izba Gospodarcza
- Śląska Izba Turystyki
- Turystyczna Organizacja Otwarta
- Warszawska  Izba Turystyki
- Wielkopolska Izba Turystyczna
- Związek Pracodawców Turystyki – "Lewiatan"

W komunikacie możemy przeczytać m.in.:

"Ostatnie miesiące są dla nas wszystkich nie lada wyzwaniem. Walczymy nie tylko ze skutkami pandemii SARS-CoV-2, ale również z wynikającymi z niej pośrednio sytuacjami ekonomicznymi, gospodarczymi i społecznymi. Nasze firmy tworzone często latami, nasza pozycja zawodowa oraz wytwarzane miejsca pracy są zagrożone. Dla niektórych minione miesiące okazały się za trudne i mimo starań musieli zlikwidować prowadzone biznesy. Niektórzy z nas próbują się przebranżowić, inni poświęcają prywatny majątek na utrzymanie miejsc pracy.

W związku z powyższym postanowiliśmy połączyć siły, by razem poszukać rozwiązań i wspólnie stawić czoła dręczącym nas problemom. Dlatego w dniu 5.11.2020 r podjęliśmy decyzję o powołaniu Polskiej Rady Turystyki.

Założeniem Rady jest wielowariantowa reprezentacja wszystkich podmiotów powiązanych z branżą turystyczną działających zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.

Celem naszego zjednoczenia jest powołanie silnej reprezentacji do działania zarówno na szczeblu lokalnym jak i w trakcie rozmów z administracją państwową."

Zaproszenie otrzymały inne organizacje, stowarzyszenia oraz izby gospodarcze zrzeszające podmioty z szeroko rozumianej branży turystycznej. Lista nie jest zamknięta. Inicjatorzy akcji serdecznie zapraszają do współpracy każdą organizację, której leży na sercu dobro turystyki.

Koordynacją działań Rady będą zajmowali się: Marek Ciechanowski - prezes Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Alina Dybaś prezes Turystycznej Organizacji Otwartej, Rafał Marek - prezes Krakowskiej Izby Turystyki oraz Marcin Wujec - prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.


mrot-polska-rada-turystyki-team-spirit-2448837-pixabay 2
Źródło: Polska Rada Turystyki
Zdjęcie: Pixabay