Fortyfikacje i obiekty wojskowe na Mazowszu. Etap I. Identyfikacja i opracowanie dokumentacji

Zadanie "Fortyfikacje i obiekty wojskowe na Mazowszu. Etap I. Identyfikacja i opracowanie dokumentacji" będzie stanowić przygotowanie i podstawę do utworzenia szlaków turystycznych śladami obiektów militarnych okresu wojen napoleońskich, zaborów, I-ej Wojny Światowej i II-giej Wojny Światowej.

Obecnie zbieraniem informacji na temat zachowanych obiektów zajmują się osoby prywatne, najczęściej niestety nie związane z ośrodkami badawczymi i historycznymi, co czyni ich działania nie w pełni wiarygodnymi. Zbierane informacje są rozproszone i niezweryfikowane. Instytucje publiczne nie posiadają praw (a więc i informacji) o zachowanych obiektach. Projekt zakłada, że w jego wyniku zostanie przygotowana, dostępna bezpłatnie dla organizacji i osób zajmujących się rozwojem i promocją turystyki, baza zweryfikowanych informacji na temat atrakcji turystycznych jakimi są kubaturowe historyczne obiekty wojskowe. Realizacja projektu pozwoli na przygotowanie szlaków i produktów turystycznych.

Projekt służy upamiętnieniu wydarzeń historycznych i miejsc, które w sposób szczególny zapisały się na kartach Mazowsza.

 

Główne działania projektu to:

1. Identyfikacja osób i organizacji posiadających wiedzę na temat obiektów wojskowych na Mazowszu; weryfikacja posiadanej wiedzy.

2. Przygotowanie kart obiektów.

a) części dotyczących: stanu obiektu, własności, dojazdu, stanu zachowania, namiarów GPS

b) opisów historycznych

3. Przygotowanie bazy danych zdjęć obiektów

4. Przygotowanie dostępnej w Internecie bazy danych kart obiektów

 

Za weryfikację informacji historycznych na temat obiektów w projekcie będą odpowiedzialni wybitni historycy - eksperci poszczególnych okresów historycznych i tematyki wojennej. Zaproszenie do udziału w projekcie otrzymali: prof. Lech Królikowski - znawca i badacz fortyfikacji carskich, prof. Zbigniew Wawer - historyk wybitny znawca okresu wojen napoleońskich i II-iej wojny światowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym pan Wojciech Brzeziński z Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej i inni.

W projekcie zostaną wykorzystane m.in. informacje zebrane w projekcie "Szlak Frontu wschodniego I wojny światowej na Mazowszu".

 

Zadanie realizowane będzie na terenie województwa mazowieckiego.