TURYSTYKA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU MIAST METROPOLITALNCH

mrot-warsaw-2104002-pixabayJuż w dniach 4-5 czerwca br. w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie odbędzie się bardzo ciekawa konferencja naukowa. Warto poznać najnowsze trendy rozwoju turystyki w metropoliach, aby wiedzieć co czeka w tej dziedzinie m.in. Warszawę i zawczasu się do tego przygotować. Zapraszamy!


Miasta przyciągają coraz więcej ludzi na świecie. Są ośrodkami rozwoju gospodarki, kultury i nauki. Rośnie więc liczba ich mieszkańców a także turystów, których wabią, niosąc szanse, ale i zagrożenia. Rola turystyki w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych będzie tematem międzynarodowej konferencji w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula z udziałem noblistki, prof. Lučki Kajfež Bogataj. Wydarzenie odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2020 r.

Współczesne metropolie – szanse i zagrożenia

Konferencja „Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitarnych” będzie forum wymiany poglądów naukowców z różnych dyscyplin oraz praktyków ze środowisk zaangażowanych w kreowanie i monitorowanie nowych zjawisk w turystyce, w kontekście wyzwań rozwojowych, przed którymi stoi świat.

Przedmiotem dyskusji będą w szczególności:

Turystyka wobec globalnych trendów:
- Zmiany demograficzne i związane z nimi wyzwania.
- Procesy globalizacyjne i urbanizacja.
- Kontakty międzykulturowe.

Turystyka wobec celów zrównoważonego rozwoju (SDG):
- Turystyka w przestrzeni metropolii – turystyka a inne funkcje przestrzeni miejskiej, turystyzacja i gentryfikacja, mobilność, kreowanie wartości krajobrazu.
- Turystyka jako czynnik budowania tożsamości metropolii – wizerunek i promocja, dziedzictwo i jego interpretacja, lokalne społeczności wobec działania na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji związanej z turystyką w miastach metropolitarnych, gospodarowanie zasobami.
- Turystyka a jakość życia mieszkańców miast metropolitarnych. Poszukiwanie synergii, rozwiązywanie konfliktów.
- Turystyka jako czynnik rozwoju gospodarczego miast metropolitarnych; przedsiębiorczość, miejsca pracy, koszty i korzyści oraz ich dystrybucja, walka z ubóstwem.
- Instytucjonalne wsparcie rozwoju turystyki – współpraca z władzami lokalnymi, aktywistami miejskimi i mieszkańcami, struktury wspierające rozwój turystyki, turystyka w polityce i działaniach władz miasta.
- Nowoczesne technologie i innowacje wspierające zrównoważony rozwój turystyki w miastach metropolitarnych.
- Inkluzywność turystyki w miastach metropolitarnych.

Noblistka w Vistuli

Rolę prelegentów podczas konferencji zgodzili się pełnić wybitni eksperci, w tym prof. Lučka Kajfež Bogataj, klimatolog z Uniwersytetu w Lublianie, była wiceprzewodnicząca Międzyrządowego Zespółu ds. Zmian Klimatu (IPCC), który w 2007 roku został uhonorowany, wraz z Alem Gorem, Pokojową Nagrodą Nobla za wysiłki na rzecz budowania i rozpowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu spowodowanych przez człowieka.

IPCC stanowi stałe forum współpracy setek naukowców z wielu krajów. Publikuje raporty, które mają duże znaczenie w formułowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych i polityki finansowania badań zmian klimatycznych.

Prof. Lučka Kajfež Bogataj jest autorką ponad 400 referatów naukowych, technicznych i dydaktycznych oraz około 110 publikacji w czasopismach recenzowanych. Obecnie jest zaangażowana w badanie scenariuszy zmian klimatycznych oraz ich wpływu na ekosystemy, zrównoważony rozwój i dobrostan ludzi.

Patronat Prezydenta Warszawy

Międzynarodową Konferencję pt. ”Turystyka w zrównoważonym rozwoju miast metropolitalnych”, objęli swoim patronatem: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Polska Organizacja Turystyczna.

Współorganizatorami są:
- Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula;
- Szkoła Główna Handlowa – Katedra Turystyki;
- Uniwersytet Warszawski – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych;
- Społeczna Akademia Nauk – Katedra Marketingu i Turystyki;
- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie;
- Stowarzyszenie Na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Zgłoszenia są przyjmowane do 15 marca 2020 r.
Szczegółowe informacje:

https://www.vistulahospitality.edu.pl/nauka-i-badania/konferencje/turystyka-w-zrownowazonym-rozwoju-miast-metropolitarnych

 


mrot-warsaw-2104002-pixabay
Zdjęcie: Pixabay
Źródło: Vistula.edu.pl